A CSEPELI AUTH HENRIK FESZTIVÁL FÚVÓSZENEKAR TÖRTÉNETE:   A Csepeli Munkásotthon Fúvószenekarának – mint elődzenekarnak – a hivatalos megalakulása 1945-ben Dömötör Lajos szakmai irányításával történt. Alapító tagjai munkások, zenetanárok, diákok és nyugdíjas muzsikusok voltak. A zenekar megalakulásától kezdve aktív szereplője a magyar fúvószenekari mozgalomnak és szűkebb pátriája Csepel zenei életének, ünnepségeinek, közösségi megmozdulásainak.
   Az együttes a '70-es években Eördögh János karnagy irányításával a Koncert minősítő fokozatot, majd 1993-ban Auth Henrik karmester keze alatt pedig a Fesztivál Zenekari minősítő fokozatot nyerte el.
   Megbecsülésüket mutatja, hogy a '80-as években a Csepeli Munkásotthonban működött a Vasas Szakszervezet Fúvószenekarainak szakmai bázisa, itt tartották a karmesterek képzést is.
   1989-től Auth Henrik érdemes művész veszi át a zenekar szakmai irányítását. Neki köszönhetően újult erővel vesznek részt a Magyar Fúvószenei Szövetség munkájában is, és sokat tesz a fúvósutánpótlás képzése és nevelése érdekében is. Kitűnő kezdeményezésként ezekben az években indult és ma is nagy sikerrel szerveződik az a tematikus fúvószenekari koncert sorozat, amelyet az ifjúság számára rendeznek. Ezen koncertek keretében a tanuló ifjúság történelmi, zenetörténeti és földrajzi ismereteik bővítését is segíti a zenekar. A '90-es évek végétől Péntek Jánossal közösen vezették a zenekart, majd Auth Henrik halála után Péntek János vitte tovább azt a megkezdett munkát, melyet elődje hagyott rá.
   A Csepeli Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekar karmesterei voltak: Dömötör Lajos, Haracsi János, Tóth Péter, Rubányi Vilmos, Eisenbacher János, Eördögh János és természtesen Auth Henrik.

   Néhány szó Auth Henrikről, névadónkról: 1945-től az ország különböző városaiban katonazenészként dolgozott, sokéves jó munkája eredményeként a Magyar Honvédség Központi Zenekarának karmestere lett, később a Magyar Honvédség főkarmesteri posztját látta el. Ezekben az évtizedekben mindent megtett azért, hogy a magyar katonazene méltó helyen szerepeljen a nemzetközi zenei életben is, valamint, hogy Csepel zenei életét gazdagítsa. Ezzel kiérdemelte az Érdemes Művész mellet Csepel Díszpolgára címet is.
1991-től a Magyar Fúvószenei Szövetség által a Sopronban évenként megrendezésre kerülő Országos Karnagyképző Tábor vezető tanára volt, ezzel is elősegítve a jelen kor fúvóskarnagyainak és zenészeinek szakmai fejlődését.

   2010-ben alakult meg a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar – mint a Csepeli Munkásotthon Fúvószenekar utódzenekara –, melynek célja a fúvószenekari kultúra ápolása hazai és külföldi színpadokon, fesztiválokon, találkozókon, ünnepségeken, tovább öregbítve ezzel a csepeli fúvószene jó hírnevét.
   Az együttes működését a zenekar nevét viselő Közhasznú Alapítvány és Csepel Önkormányzata biztosítja.